11. Onze aarde redden. Ontbossing

tractormetboomstamkongo2.jpg
reportage_lengte: 
8'10"

Op vele plekken op onze planeet gaat het kappen en afbranden van bossen door. Deze reportage neemt een kijk in diverse continenten, meest van al belicht ze de aantasting van het Congolese oerwoud, een bedreiging voor mens en natuur.

Op vele plekken op onze planeet gaat het kappen en afbranden van bossen door, een bedreiging voor de biodiversiteit en een grote bron van CO2 broeikasgassen.

Deze reportage neemt een kijk in diverse continenten: in het Amazonegebied, waar elk jaar 25 à 30.000 km² bos verdwijnt; in Indonesië waar tussen 1990 en 2005 een kwart van het woud verdween; en in Congo, het nieuwste wingebied van de houtfirma's en waar de Wereldbank kritiek krijgt omdat de houtkap niet tot armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling lijdt.

samenstelling Dirk Barrez, met dank aan Greenpeace voor het videomateriaal

Didactisch materiaal

PDF globalisering in historische context

DVD Wereld in Beeld

De web-tv-reportages 1 tot en met 8 zijn ook verschenen op DVD, geschikt om op groot scherm te projecteren.     meer info en bestellen