Klassieke talen

Voor het vak klassieke talen vindt u hier allereerst leerplan en doelstellingen, alsook didactisch materiaal bij de reportages 1, 3 en 4 (zie hierna of rechtstreeks bij de respectieve reportages via de startpagina van Wereld in Beeld) aardrijkskunde :

Didactisch materiaal