Godsdienst

Voor het vak godsdienst vindt u hier allereerst leerplan en doelstellingen, alsook didactisch materiaal bij reportages 4 en 8 (zie hierna of rechtstreeks bij de respectieve reportages via de startpagina van Wereld in Beeld) en helemaal achteraan nog een geschiedenis document dat interessant is voor godsdienst :

Didactisch materiaal