Economie

Voor het vak economie vindt u hier allereerst leerplan en doelstellingen, alsook didactisch materiaal bij de reportages 1, 2, 3, 4, 6 en 8 (zie hierna of rechtstreeks bij de respectieve reportages via de startpagina van Wereld in Beeld) en helemaal achteraan nog een geschiedenis document dat interessant is voor aardrijkskunde :

PDF economie - leerplan en doelstellingen

Didactisch materiaal