Aardrijkskunde

Voor het vak aardrijkskunde vindt u hier allereerst leerplan en doelstellingen, alsook didactisch materiaal bij de reportages 1, 2, 3, 4 en 5 (zie hierna of rechtstreeks bij de respectieve reportages via de startpagina van Wereld in Beeld) en helemaal achteraan nog een geschiedenis document dat interessant is voor aardrijkskunde :

PDF Aardrijkskunde leerplan en doelstellingen

Didactisch Materiaal